Atölyeden çıkanlar

ENGLISHhttp://www.ozanyarman.com/ideas.htmlhttp://www.ozanyarman.com/ideas.htmlshapeimage_1_link_0
 
“SearchForTheOptimalToneSystem” hesaplamalı müzikoloji seti (Yaz, 2020)
Bu ZIP paketi (neredeyse tamamı tarafımdan hazırlanmış olan) hesaplamalı müzikoloji dosyaları içermektedir ve NEMO dergisinde yayına kabul edilen aynı başlıklı makalemin beraberinde sunulmuşlardır (bkz. Akademik).

“Makam Piyanosu” (v1.2) ağ uygulaması (Ağustos 2015-Aralık 2017)
Mesut Güngör ile birlikte tasarladığımız ve Keith William Horwood’un 2013 tarihli kaynak koduna dayalı bir çalışmamızdır. GitHub havuzu için tıklayın.

“Hesap-Kitap Hazinesi” (Kış Bitimi, 2018)
Bu ZIP paketinin içinde (neredeyse hepsi tarafımdan geliştirilmiş) 79’lu, 36’lı, 24’lü ve 12’li perde sistemlerine dair bilgisayar dosyaları bulunmaktadır.

Usullerin Düm-Tek’li ve Nota Süreli Dairesel Gösterimi (Kışa Giriş, 2016)
M. Uğur Keçecioğlu’nun isteklerime ve tariflerime özel geliştirdiği MS EXCEL macro kodu sayesinde, usullerin düm-tek’li ve nota süreli dairesel gösterimi sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Türk makam müziğine özgü usullerimizin kolay öğrenimine dönük özgün bir metod ileri sürmekteyim.

“Don Quixote ve Yeldeğirmenleri” + “Macbeth’in Sarayında” (2012-2013)
Birer sahne ve dekor ödevi için benden fon müziği + efekt isteyen Derya Önlü için hazırladığım, aşırı titizlenmem sebebiyle alelade bir tiyatro sergisi olmanın hayli ötesine varan, sinematik ses–müzik işçiliği hünerlerim.

79-sesli kanun reçetesi + “Mandalatura” notasyonu (2005-2012)
İzmirli Ejder Güleç usta ve oğulları tarafından talimatlarıma göre imal edilen ve bir oktavda 79 sese sahip Kanun ile ilgili teknik-teorik ayrıntılar; bu kanunda icra örnekleri; ayrıca, Mayıs 2012 itibariyle Tablatura’dan ilhamla ortaya attığım “Mandalatura” notasyonu bahsi ve 79-sesli düzenin mikrotonal fontu ile Mus2 şablon dosyaları.

“Ra-Dü-Se” Solfeji için “Ra-Dü-Se” Notası (Sonbahar, 2011)
Mustafa Kemal Karaosmanoğlu’nun ana hatlarıyla oluşturduğu “Ra-Dü-Se” Solfeji’nin ortaya çıkış öyküsü ve (tarafımdan da katkılarla) evrimi üzerine bir monografi çerçevesinde, bundan ilhamla elektronik iletişimlerde makamsal müzik eserlerinin ifadesine çok uygun “Ra-Dü-Se” Notası önerim.

TEKNOSES Eğitim-Öğretim Programı Kurgusu (İlkbahar 2011-İlkbahar 2012)
Bu ZIP paketinin içinde, IŞIK ÜNİVERSİTESİ’nin MEDYA VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ altında kurulması tasarlanan, ancak hayata geçirilememiş, “Teknolojik Ses ve Müzik Bilimleri” (TEKNOSES) Programı hazırlıklarımız yer almaktadır. (Mustafa Kemal Karaosmanoğlu, Barış Bozkurt, Fatih Özaydın, Ümit Güz, Hakan Gürkan, Ozan Yurdakul ve Mine Erkaya ile birlikte hazırlandı.)

Prozodisi bütünüyle düzeltilmiş İstiklal Marşı (İlkbahar-Yaz, 2011)
Kaleme alındığı Aruz vezni kalıbına göre Prozodisini tastamam düzelttiğim, daha okunaklı Re Minör Tonalitesine aktarılmış ve yeniden orkestrasyon hiç gerektirmeyecek coşkulu İstiklal Marşımız! ResearchGate köşesi için tıklayın.

Mikrotonal Klavye Tasarımları – Tanıtım Broşürü (Kışa Giriş, 2011)
“Makamsal klavye” tasarımcılığında Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek var mı? İşte, hayata geçirilmiş mekanik veya elektronik örnekleriyle, müziğimize uyarlanabilecek mikrotonal klavye tasarımlarından bir demet...

Nişabureyn makamı & Devr-i Aryan usulü (İlkbahar, 2010)
Peşrev formundaki ilk Türk Klasikal müziği eserimde kullandığım ve kendi ihdas ettiğim “Nişabureyn” makamı ile “Devr-i Aryan” usulünün gösterimli anlatımı.

Kahır Günü – Dies Irae (Sonbahar, 2010)
Thomas Celano tarafından 13. Yüzyılda yazıldığı düşünülen eskatolojik Latince ilahinin Türkçeleştirilmiş/İslamlaştırılmış çevirisi.

Nail Yavuzoğlu’nun nazari savlarına yönelik bir kritik (Yaz, 2009)
Nail Yavuzoğlu’nun, 48-ton Eşit Taksimata dayalı makam nazariyesi denemesi kapsamında ileri sürdüğü iddiaların tartılmasına yönelik bir kritik.

“Yarman-36”: Türk Makam müziği için yeni bir ses-düzeni (İlkbahar, 2009)
Üç katmanda üç adet 12-ses “temperament ordinaire”; tam beşli aralıkları saniyede tam bir veya iki vuru dinlenilerek kolayca ayarlanıyor; mükemmel bir matematiksel kurgu; gerek makamlar için, gerek Batı müziği için incelikli bir Barok-tarzı ses-düzeni ve mikrotonal fontu.

Erol Sayan’ın nazari görüşlerine yönelik bir kritik (İlkbahar, 2009)
Erol Sayan’ın, “Türk Müziğinde Ses Sistemleri Önerileri” başlıklı ODTÜ KTMT sunumu metnindeki görüşlerin/iddiaların bir eleştirisi.

Ayhan Zeren’in vurular hakkındaki görüşlerinin kritiği (İlkbahar, 2008)
Prof. Dr. Ayhan Zeren’in, “Türk Müziği’nde Uygulama ve Kuramdaki Sorunlar ve Çözümleri” Kongresinde Türk Makam müziği’nde vurular üzerine ileri sürdüğü görüşlere cevaben kaleme aldığım kritik yazı.

Ney Perdeleri Flash™ (Sonbahar, 2005)
Hollandalı Fizikçi Dr. Paul de Haas’ın yardımlarıyla, Abdülbaki Nasır Dede’nin ney perdelerini gösteren ve duyuran etkileşimli Flash™ tasarımı.

Hidrolikord (Sonbahar, 2004)
UltraTonal Piyano Projesinin devamı niteliğinde, yine hidrolik teknolojiye dayalı devrimsel bir akort çivisi tasarımı.

Cırcır Burgu (Sonbahar, 2004)
Kanunlar için cırcır tekniğine dayalı akort burgusu tasarımı.

Kantemir Fontu (Yaz, 2004)
18. Yüzyıla ait meşhur Türk Makam müziği Harf-Notasının fontu.http://www.ozanyarman.com/files/searchfortheoptimaltonesystem.ziphttp://www.ozanyarman.com/files/WeighingAgainstHistograms_SEARCH_FOR_THE_OPTIMAL_TONE-SYSTEM.pdfhttp://www.ozanyarman.com/24seslimakampiyanosu.htmlhttps://iyte.academia.edu/MesutG%C3%BCng%C3%B6rhttps://github.com/mesutgungor/MakamPiyanosuhttp://www.ozanyarman.com/files/hesap-kitap-hazinesi.ziphttp://www.ozanyarman.com/usuldaire.htmlhttp://www.ozanyarman.com/donquixote&macbeth.htmlhttp://www.ozanyarman.com/79seslikanun.htmlhttp://www.ozanyarman.com/RaDuSe1.htmlhttp://www.ozanyarman.com/files/TEKNOSES-PROGRAMI.ziphttp://www.ozanyarman.com/prozodistiklal.htmlhttps://www.researchgate.net/publication/322745173_Prozodisi_Aruz_Veznine_gore_duzeltilmis_Istiklal_Marsihttp://www.ozanyarman.com/files/mikrotonalklavyeler.pdfhttp://www.ozanyarman.com/nisaburyan.htmlhttp://www.ozanyarman.com/diesirae.htmlhttp://www.ozanyarman.com/nailkritik.htmlhttp://www.ozanyarman.com/yarman36.htmlhttp://www.ozanyarman.com/erolsayankritik.htmlhttp://www.ozanyarman.com/ayhanzerenkritik.htmlhttp://www.ozanyarman.com/neyperdeleriflash.htmlhttp://www.ozanyarman.com/hidrolikord.htmlhttp://www.ozanyarman.com/circirburgu.htmlhttp://www.ozanyarman.com/kantemirfontu.htmlshapeimage_12_link_0shapeimage_12_link_1shapeimage_12_link_2shapeimage_12_link_3shapeimage_12_link_4shapeimage_12_link_5shapeimage_12_link_6shapeimage_12_link_7shapeimage_12_link_8shapeimage_12_link_9shapeimage_12_link_10shapeimage_12_link_11shapeimage_12_link_12shapeimage_12_link_13shapeimage_12_link_14shapeimage_12_link_15shapeimage_12_link_16shapeimage_12_link_17shapeimage_12_link_18shapeimage_12_link_19shapeimage_12_link_20shapeimage_12_link_21shapeimage_12_link_22shapeimage_12_link_23